Empresa d’excavacions a Barcelona

Empresa d’excavacions a Barcelona

Promociones Inmobiliarias Grup Tort

Treballs relacionats amb Moviments de terres

La nostra empresa d’excavacions a Barcelona, realitza tota classe de treballs relacionats amb moviment de terres i enderrocaments. En Grup Tort portem més de 50 anys executant moviments de terres i excavacions amb maquinària de propietat i personal altament especialitzat.

Ens encarreguem de qualsevol actuació que hagi de realitzar en el seu terreny per a l’execució d’una obra: desmunts, terraplenaments, treballs en terra, en roca, en espais confinats, buidats a cel obert, buidats entre mitgeres, entre puntals, excavacions en mina, excavacions en rases, pous i encepats, apuntalaments, demolició de cimentacions i estructures enterrades.

Promociones Inmobiliarias Grup Tort

Treballs relacionats amb Moviments de terres

La nostra empresa d’excavacions a Barcelona, realitza tota classe de treballs relacionats amb moviment de terres i enderrocaments. En Grup Tort portem més de 50 anys executant moviments de terres i excavacions amb maquinària de propietat i personal altament especialitzat.

Ens encarreguem de qualsevol actuació que hagi de realitzar en el seu terreny per a l’execució d’una obra: desmunts, terraplenaments, treballs en terra, en roca, en espais confinats, buidats a cel obert, buidats entre mitgeres, entre puntals, excavacions en mina, excavacions en rases, pous i encepats, apuntalaments, demolició de cimentacions i estructures enterrades.

TREBALLS REALITZATS

Rases

Subbases

Buidatge a cel obert

Buidatge entre puntals

Enceps

Contencions

TREBALLS REALITZATS

Rases

Subbases

Buidatge a cel obert

Buidatge entre puntals

Encepados

Contencions

Si cerques empreses d'excavacions a Barcelona, aposta per l'experiència i la solvència d'un grup familiar de confiança.

Si estàs buscant habitatge, casa o local aposta per l’experiència i la solvència d’un grup familiar de confiança.

Obres realitzades
Contacta amb Nosaltres